Welkom

Hybride leren is een term die al jaren bestaat maar die in het licht van de huidige coronacrisis meer dan ooit actueel is. De coronacrisis heeft ons immers verplicht om heel snel  te schakelen naar een nieuwe didactische en pedagogische aanpak. We kwamen terecht in een fase van Emergency Remote Teaching maar dit staat helaas nog ver af van wat hybride leren eigenlijk inhoudt. 

Vanuit een duurzaam perspectief is het dan ook belangrijk om proactief een grondige reflectie op te starten over de betekenis van het leraar-zijn vanop afstand.  

Hybride leren moet een ideale mix worden tussen on- en off-campus lesgeven, synchroon en asynchroon onderwijs en ICT-integratie. Op deze manier staat het ook vermeld in het Moving Minds DNA. Op deze website gaat ook heel wat materiaal te vinden zijn dat eerder afstandsonderwijs dan hybride leren is, dit komt doordat het secundair onderwijs omwille van de coronacrisis verplicht werd om deze vorm van onderwijs te gebruiken en onze studenten ook hoofdzakelijk daarrond materiaal ontwikkeld hebben. 

Deze website bevat materiaal, inspiratie en good practices om te ondersteunen in het proces dat hybride leren enerzijds en afstandsonderwijs anderzijds is. 

Ben je op zoek naar meer informatie rond ICT-tools en de concrete integratie ervan in je lessen? Bezoek dan zeker ict.basolimburg.ucll.be!