Mens en maatschappij

Economische vakken

Een factuur met handelskorting, kosten, financiële korting en btw-tarief in Excel – 2e jaar basisoptie Handel: Filmpje en oefeningen

Een loonberekening in Excel – 2e jaar basisoptie Handel: Stappenplan met filmmateriaal – brochure en oefeningen.

Een lesje digitale didactiek ter voorbereiding van de stage van de studenten van collega Veerle Tulleneers van economie. Ze verwijst eveneens naar enkele voorbeeldafstandlesjes van studenten:

Levensbeschouwelijke vakken

Alternatieve leer- en lesvormen voor levensbeschouwelijke vakken https://nl.padlet.com/leerkrachtenlbv/efu9oxyswgfcyxs

Een lesje digitale didactiek ter voorbereiding van de stage van de studenten van collega Anneleen Vuurstaek van rooms katholieke godsdienst

Afstandsonderwijs voor een lesje rond het levensverhaal van de profeet Mohammed (v.z.m.h.)