Mens en maatschappij

Economische vakken

Een factuur met handelskorting, kosten, financiële korting en btw-tarief in Excel – 2e jaar basisoptie Handel: Filmpje en oefeningen

Een loonberekening in Excel – 2e jaar basisoptie Handel: Stappenplan met filmmateriaal – brochure en oefeningen.

Een lesje digitale didactiek ter voorbereiding van de stage van de studenten van collega Veerle Tulleneers van economie. Ze verwijst eveneens naar enkele voorbeeldafstandlesjes van studenten:

Deze lessenreeks is ontworpen voor de derde graad BSO binnen het vak retail voor vier lesuren. Er is vanuit gegaan dat de meeste scholen voor het vak retail blokken van twee lesuren voorzien. De lessenreeks is ontworpen volgens het concept ‘hybride leren’ en met oog voor veranderlijke omstandigheden. Het is dus ook perfect mogelijk om deze lessen volledig fysiek of volledig online te geven of een combinatie van online en fysiek. Daarom dat er gekozen is voor de tool ‘Wooclap’. Die tool kan in beide situaties ingezet worden. Daarnaast bevat het materiaal zowel een leerlingenbundel als een leerkrachtenbundel alsook het materiaal dat nodig is om de lessen te kunnen geven. Een begeleidende presentatie, filmpjes, een actualiteitsopdracht, een evaluatie en de integratie van ICT maken het pakket volledig. Link Wooclap: https://www.wooclap.com/JKHAET

In deze lessenreeks – ontworpen voor de derde graad BSO, retailmedewerker – leren leerlingen klanten verwelkomen, koopwensen onderzoeken en klanten adviseren over producten en diensten. Daarnaast wordt er ook ICT geïntegreerd. Het materiaal werd verzameld op een website: https://mariekedeloose.wixsite.com/hybrideleren. Daar is alles per les terug te vinden zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht. Er werd een goede afwisseling in werkvormen voorzien voor de leerlingen zonder de leerstof uit het oog te verliezen. Aan evaluatie en integratie van ICT is ook gedacht.

Tijdens deze lessenreeks – ontworpen voor de derde graad BSO, retailmedewerker – leren de leerlingen hoe een winkel eruitziet, wat winkelpresentatie is, hoe ze een grondplan moeten analyseren … De leerlingen leren dit zowel in de klas, als thuis (online). Ze gaan heel wat zelfstandig werk verrichten. Voor de leerkracht en leerlingen is er een website voorzien met alle materiaal. De leerkracht kan zelf beslissen of hij/zij de leerlingen hier toegang tot geeft of niet. Alle benodigde materiaal is per les terug te vinden op de website. Concreet gaat het hier over werkbundels, draaiboek, presentaties, filmpjes, oefeningen, … 

In deze lessenreeks – ontworpen voor de derde graad BSO, retailmedewerker – wordt specifiek gewerkt rond eenvoudige zakelijke telefoongesprekken, goed stemgebruik en lichaamstaal. Het materiaal voorziet een goede afwisseling voor de leerlingen zowel voor de online lessen als de live lessen. Er is een bundel/draaiboek met een overzicht voor de hele lessenreeks en daarnaast is er ook een leerlingenbundel, een leerkrachtenbundel en bijhorende presentatie voorzien. Het materiaal bevat ook een evaluatie en een opdracht met ICT-integratie.

Levensbeschouwelijke vakken

Alternatieve leer- en lesvormen voor levensbeschouwelijke vakken https://nl.padlet.com/leerkrachtenlbv/efu9oxyswgfcyxs

Een lesje digitale didactiek ter voorbereiding van de stage van de studenten van collega Anneleen Vuurstaek van rooms katholieke godsdienst

Afstandsonderwijs voor een lesje rond het levensverhaal van de profeet Mohammed (v.z.m.h.)