STEM

ICT, informatica en computationele denken

Leren presenteren met Powerpoint met herhalingstaak – 1ste graad (dit materiaal wordt toegevoegd aan de site van het SHDilsen waar oudstudent Jelle Smeets een knappe website heeft voorzien!)

Een filmpje maken van foto’s en muziek met openshot video editor – 4e jaar VV: instructiefilmpje en voorbeeldfilmpje

Een project rond beeldbewerking en videobewerking (2u – 4u) – 1ste graad

Oudstudent Tom Stukken heeft een videokanaal gemaakt met een reeks lessen natuurwetenschappen, STEM, sport, koken, geschiedenis, techniek, ICT,… maak er gerust gebruik van!

Tom heeft ook leuke lesjes voor scratch ontwikkeld, je kan ze terugvinden via deze google site: sites.google.com/psdiepenbeek.be/techniek/de-lessen/scratch

Ook enkele eerstejaars studenten dragen hun steentje bij. Zij hebben een onlineles rond videobewerking met iMovie op de iPad uitgewerkt:

Les 1: instructiefilmpjestappenplan en evaluatierubric

Les 2: stappenplan met filmpjes

Les 3: website met stappenplan en filmpjes

Wiskunde

Afstandsonderwijs met een interactief boek over eentermen