Handvaten

Hybride leren is niet louter een synoniem voor afstandsleren of online leren.  Het uitgangspunt is dat we het leren moeten organiseren en faciliteren door een goede mix te maken van:  

      • leeractiviteiten in combinatie met juiste (ICT-) tools 
      • on versus off-campus 
      • synchroon versus asynchroon leren

Voor het verwerven van kennis is een hybride aanpak even effectief als een klassieke. De hybride aanpak heeft zelfs een aantal voordelen zoals bijvoorbeeld: meer flexibiliteit in plaats en tijd, groter bereik, integratie ICT, … 

Voorwaarde is wel dat de overstap naar hybride leren op een doordachte manier gebeurt.  

Er bestaan tal van mogelijkheden om op een gestructureerde manier over te stappen naar een hybride vorm van leren. Op deze website gaan we daarvoor dieper in op de ABC-methodiek.  

De ‘ABC curriculum design’-methodiek, ontwikkeld door University College London (UCL), is gebaseerd op onderzoek van Diana Laurillard (2012).

Niet de leerdoelen van het OPO/vak, maar de leeractiviteiten van studenten/leerlingen vormen het uitgangspunt van de ontwerpoefening. Afhankelijk van de leeractiviteit kan dan, indien nodig een gepaste ICT-tool gekozen worden om de activiteit te ondersteunen.  

Om ICT op een verantwoorde manier te integreren gebruiken we het TPACK-model. Dit model bekijkt de integratie tussen inhoudelijke, didactische en technologische kennis van de lesgever. Afhankelijk van de doelstellingen en werkvormen worden handige ICT-hulpmiddelen gesuggereerd. 

Een andere handige tool om een verantwoorde keuze in ICT-tools te maken is het toolwheel van de Universiteit van Amsterdam. Op basis van 6 leeractiviteiten (dezelfde die gebruikt worden bij de ABC-methodiek) is er een keuze uit bruikbare ICT-tools die dit leren faciliteren. 

In de rubriek “Do’s en Dont’s” lijsten we de meest voorkomende fouten op en geven we een aantal tips mee.