T-PACK

TPACK, ontwikkeld door Mishra en Koehler (2006), staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, de specifieke deskundigheid van de leraar om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de  leerling met behulp van ict. 

Hergebruikt met toestemming van de auteur, © 2012 door tpack.org

Het TPACK model wordt gekenmerkt door: 

  • integratie van de inhoudelijke, didactische en technologische kennis van de lesgever 
  • ICT is niet de sturende factor, de vakdidactische behoeften van de lesgever staan centraal 
  • geavanceerde ICT kennis is niet noodzakelijk, eerder een zicht op allerlei soorten hulpmiddelen 
  • de lesgever staat centraal in het vormgeven van digitaal leren 

Het model gaat er dus van uit dat diverse soorten kennis elkaar aanvullen en overlappen en een lesgever moet zowel voor ICT, didactiek en vakinhoud over een grondige kennis beschikken. ICT is hierin nooit een sturende factor maar eerder een oplossing voor vakdidactische uitdagingen waarmee lesgevers geconfronteerd worden. (Bron: tpack.nl en tpack.org)